Welkom

Het Green City Project is een leer/werkbedrijf gericht op jongeren met belangstelling voor groen ondernemerschap. We werken daarbij samen met bedrijven die zijn aangesloten bij het platform Leven op Daken. Onze gezamenlijke ambitie is om de leefbaarheid van steden te vergroten door het aanleggen van groene daken. Zo worden niet alleen groene banen gecreëerd, maar wordt ook gewerkt aan een mooie en gezonde leefomgeving voor alle bewoners. Daarom zijn wij trots op een groene stad!

Waarom Groene Daken?

Groene daken zijn niet alleen belangrijk voor een gezond leefklimaat, maar hebben ook andere (financiele) voordelen. Inmiddels is er internationaal veel enthousiasme voor groene daken ontstaan en is de markt voor 'Green Roof Professionals' explosief gegroeid. Steeds meer steden -recentelijk ook Kopenhagen- stellen een groen dak verplicht voor nieuwbouw. Er zijn dan ook genoeg maatschappelijke en zakelijke motieven om met groene daken aan de slag te gaan.

Lees meer
Meer weten?

Deze website is ontworpen en gemaakt door Aart & Van Breensma en Softmedia Interactive in het kader van het project Kansrijk MVO van de Start Foundation.

Lees meer over onze partners en sponsors